גת תל אביב

בית מגורים יוקרתי בלב תל אביב, מול כיכר רבין.
40 דירות דופלקס ודירות גג מפוארות, במרכז ההוויה התל-אביב העירונית.