פיכמן תל אביב

70 דירות יוקרה ברמת אביב הישנה.
ביצוע בשני שלבים.