אלון קרית השרון נתניה

מרכז מסחרי שכונתי בלב קרית השרון, נתניה.
היזם - רבוע כחול נדל"ן וחברת הביטוח הראל.
5,000 מ"ר מסחר + 8,000 מ"ר משרדים ומרפאות.
פתוח משנת 2012.